KONTAKT


Koordynator Szkoły Doktorskiej w IUNG-PIB

Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
e-mail: bszewczyk@iung.pulawy.pl
tel. 81 4786 803 .