PJA     
     ZESZYT Nr 10 / 2012    
     
Volume No. 10 / 2012             Strony 1-2 /Page 1-2       
back

  1. The mechanism of resistance to ALS-inhibiting herbicides in biotypes of wind bent grass (Apera spica-venti L.) with cross and multiple resistance – Kazimierz Adamczewski, Kinga Matysiak    Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce – Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka    Abstract       Pełny tekst / Full text
  3. Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów– Mariusz Matyka   Abstract       Pełny tekst / Full text
  4. Zawartość antymonu i bizmutu w glebach użytków rolnych Polski – Anna Pasieczna     Abstract       Pełny tekst / Full text
  5. Znaczenie mieszanek międzyodmianowych w ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej przez mączniak prawdziwy – Anna Tratwal, Beata Wielkopolan, Jan Bocianowski    Abstract       Pełny tekst / Full text