PJA     
     ZESZYT Nr 21 / 2015    
     
Volume No. 21 / 2015              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Pobranie fosforu z ziarnem pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby – Hanna Klikocka, Bogdan Szostak, Renata Gaj, Aleksandra Głowacka, Bartosz Narolski   Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Wpływ preparatów mikrobiologicznych, sposobów ich stosowania oraz dawek nawożenia azotem na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie i inne wybrane wskaźniki chemiczne żyzności gleby – Anna Kocoń, Tamara Jadczyszyn    Abstract   Pełny tekst / Full text
  3. Grain yield and yield components of spring barley genotypes as the indicators of their tolerance to temporal drought stress – A. Pecio, D. Wach         Abstract      Pełny tekst / Full text
  4. Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na dawkę startową azotu  - W. Jarecki, D. Bobrecka-Jamro, A. Jarecka   Abstract     Pełny tekst / Full text