PJA     
     ZESZYT Nr 22 / 2015    
     
Volume No. 22 / 2015              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. The influence of soil properties and land use on the phosphate level in soils from Lubelskie region – A. Banach, A. Wolińska, M. Błaszczyk, Z. Stępniewska   Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Formy specjacyjne fosforu w wodach powierzchniowych w zlewni Jeziora Gorzuchowskiego – J. Kanclerz, K. Wiatrowska, A. Adamska    Abstract   Pełny tekst / Full text
  3. Comparison of the phosphorus balance results based on ‘field surface’ and ‘farm gate’ methodology in large-scale farms – J.M. Kupiec         Abstract      Pełny tekst / Full text
  4. Sorpcja fosforu w glebach płowych i czarnych ziemiach w katenie falistej moreny dennej Pojezierza Poznańskiego – K. Wiatrowska, J. Komisarek   Abstract     Pełny tekst / Full text
  5. Godzinowa zmienność stężeń fosforu ogólnego na przykładzie zlewni rzeki Słupi – M. Ostojski, P. Wilk, J. Gębala, P. Orlińska-Woźniak   Abstract     Pełny tekst / Full text