PJA     
     ZESZYT Nr 24 / 2016    
     
Volume No. 24 / 2016              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Germination and vigour of narrow-leaved lupin seeds as the effect of irrigation of parent plants and cultivation in different soil tillage systems – A. Faligowska, K. Panasiewicz, J. Szukała, W. Koziara    Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Speciation of Cd and Pb in the soil after the biochar application – M. Mierzwa-Hersztek, K. Gondek    Abstract   Pełny tekst / Full text
  3. Phytotoxicity of pyridineamidoximes against two crop plants: preliminary evaluation – A. Parus, A. Wojciechowska, I. Wojciechowska         Abstract      Pełny tekst / Full text
  4. Plon i jakość bulw ziemniaka w zależności od zastosowanego nawożenia z wykorzystaniem doglebowych i dolistnych wieloskładnikowych preparatów nawozowych – C. Trawczyński, W. Prokop    Abstract     Pełny tekst / Full text