PJA     
     ZESZYT Nr 26 / 2016    
     
Volume No. 26 / 2016              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

 1. Analysis of effects of nitrogen and magnesium fertilization combinations of phenotypic traits of two maize (Zea mays L.) cultivars using multivariate methods– J. Bocianowski, P. Szulc, K. Nowosad    Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Relationships between selected traits of maize cultivars differing in leaf blade senescence rates – J. Bocianowski, P. Szulc, K. Nowosad, M. Rybus-Zając    Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. The relationships between nitrogen use efficiency and nitrogen input in crop production in Poland – A. Faber, Z. Jarosz, J. Kopiński, M. Matyka         Abstract      Pełny tekst / Full text
 4. Nitrogen use efficiency of winter wheat on farms in Poland – A. Faber, Z. Jarosz, T. Jadczyszyn     Abstract     Pełny tekst / Full text
 5. Analysis of water and nitrogen use efficiency in winter wheat grown under mildly dry conditions – A. Faber, Z. Jarosz, A. Rutkowska      Abstract     Pełny tekst / Full text
 6. Plony słomy wybranych zbóż w zależności od sposobu jej zbioru – A. Harasim       Abstract     Pełny tekst / Full text
 7. Wpływ stymulatora NANO-GRO® na wybrane cechy wartości użytkowej fasoli zwykłej Phaseolus vulgaris L. – A. Kocira, S. Kocira, M. Szmigielski, A. Piecak       Abstract     Pełny tekst / Full text
 8. Zmiany w gospodarce paszowej w Polsce w latach 2004–2014 – J. Kopiński        Abstract     Pełny tekst / Full text
 9. Zabiegi agrotechniczne stosowane w uprawie ziemniaka w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych na Podkarpaciu – B. Krochmal-Marczak, B. Sawicka       Abstract     Pełny tekst / Full text
 10. Plonowanie odmian ozimej pszenicy jakościowej w doświadczeniach i w produkcji w Polsce – T. Oleksiak        Abstract     Pełny tekst / Full text
 11. Modyfikacja właściwości powierzchniowych bakterii glebowych w obecności wybranych preparatów grzybobójczych – W. Smułek, J. Piotrowiak, A. Zdarta,
  E. Kaczorek 
      
     Abstract     Pełny tekst / Full text