PJA     
     ZESZYT Nr 8 / 2012    
     
Volume No. 8 / 2012                    
back

  1. Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego w mineralnej glebie i w płytkich wodach gruntowych na tle sposobu użytkowania łąki – I. Burzyńska    Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Zastosowanie modelu dwuwykładniczego do opisu zanikania herbicydów w glebie – A. Gregorczyk, M. Swarcewicz    Abstract       Pełny tekst / Full text
  3. Weed species response to two formulations of iodosulfuron methyl sodium and amidosulfuron mixture applied at various environmental conditions
    – R. Kieloch, M. Kucharski
       Abstract       Pełny tekst / Full text
  4. Produkcyjność kukurydzy i sorga w zależności od poziomu nawożenia azotem – J. Księżak, J. Bojarszczuk, M. Staniak      Abstract       Pełny tekst / Full text
  5. The effect of herbicides on technological quality of grain of winter rye cultivars – K. Marczewski, H. Rola, J. Sumisławska, A. Biskupski    Abstract       Pełny tekst / Full text
  6. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na skład chemiczny, wydajność oraz pobranie składników mineralnych przez mieszańca sorga z trawą sudańską – J. Sowiński, E. Szydełko       Abstract       Pełny tekst / Full text