Baza doświadczalna

Hala Doświadczeń Wegetacyjnych-badania wazonowe
Reakcja nowych odmian gatunków zbóż na dawkę azotu
Reakcja odmian gatunków zbóż na stres abiotyczny (susza)
Oddziaływania allelopatyczne

Mikropoletka
Biologia wzrostu i rozwoju gatunków zbóż
Określenie reakcji nowych odmian gatunków zbóż na termin i gęstość siewu
Wartość nasienna ziarna zbóż
Wrażliwość odmian na środki ochrony roślin
Oddziaływania allelopatyczne

Rolniczy Zakład Doświadczalny – Kępa, gospodarstwo Osiny
Wpływ intensywności technologii produkcji na jakość ziarna żyta i pszenżyta ozimego
Wpływ intensywności produkcji na jakość ziarna pszenicy
Określenie wybranych cech jakości ziarna nowych odmian jęczmienia w zależności od czynników agrotechniki
Wpływ metod pielęgnacji na produkcyjność i jakość plonu gryki
Badania Stacyjne – Ogólnoinstytuckie
Produkcyjność łanów roślin zbożowych w zależności od  systemu uprawy roli, udziału zbóż w strukturze zasiewów i rożnej technologii produkcji (intensywna, integrowana, uprawa tradycyjna, uprawa bezorkowa, udział zbóż w strukturze zasiewów : 50%, 75%  i 100% : Plon, Jakość plonu, środowisko glebowe


Doświadczenia polowe
Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB (Borusowa, RZD Grabów,  Wielichowo, Werbkowice,  Żelisławki), stacje doświadczalne  Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych ( COBORU).