Zakres usług

1.    Akredytacja na prowadzenie badań w zakresie stosowania:
•    Herbicydów
•    Fungicydów
•    Insektycydów
•    Retardantów
•    Zapraw nasiennych
2.    Ocena jakości ziarna
•    Gęstość ziarna w stanie zsypnym
•    MTZ
•    Wyciąg mąki
•    Wilgotność
•    Ilość i jakość glutenu
•    Wskaźnik sedymentacji
•    Liczba opadania
3.    Ocena farinograficzna mąki
•    Wodochłonność mąki
•    Czas rozwoju ciasta
•    Czas stałości ciasta
•    Liczba jakości
4.    Ocena jakości i ilości mikotoksyn w ziarnie zbóż
5.    Ocena pozostałości środków ochrony roślin w ziarnach zbóż
6.    Ocena skuteczności działania nawozów