Pracownicy

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
Imię i nazwisko tel.wew. e-mail
prof. dr hab. Grażyna Podolska 81 4786 817 aga@iung.pulawy.pl
biologia wzrostu i rozwoju , wymagania agrotechniczne nowych odmian pszenicy ozimej , technologia produkcji pszenicy ozimej, gryki, badania jakościowe surowców roślinnych – wartość technologiczna (wypiekowa i przemiałowa) pszenicy ozimej, pszenżyta w zależności od warunków siedliska, czynników agrotechnicznych, technologii produkcji), wartość paszowa, zdrowotność surowca – zawartość mikotoksyn w ziarnie zbóż
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB 81 4786 811 jurek@iung.pulawy.pl
rośliny energetyczne, technologie produkcji zbóż – wpływ na produkcyjność i środowisko glebowe, biologia wzrostu, agrotechnika nowych odmian żyta, oddziaływania allelopatyczne, jakość  surowców roślinnych, ekonomika produkcji gospodarstw rolnych integrowane i ekologiczne metody produkcji
dr hab. Bogusława Jaśkiewicz 81 4786 813 kos@iung.pulawy.pl
biologia wzrostu, agrotechnika, technologia produkcji nowych odmian pszenżyta ozimego i jarego, technologie uprawy pszenżyta ozimego, jakość paszowa pszenżyta w zależności od technologii produkcji, regionalne zróżnicowanie produkcji zbóż w Polsce
dr hab. Danuta Leszczyńska 81 4786 815 leszcz@iung.pulawy.pl
biologia wzrostu, agrotechnika, technologia produkcji nowych odmian jęczmienia ozimego i owsa, allelopatia międzygatunkowa i międzyodmianowa jęczmienia i owsa, określenie wzrostu i rozwoju owsa  i jęczmienia w zależności od stresu termicznego, jakość materiału siewnego jęczmienia jarego i ozimego, regionalne zróżnicowanie produkcji jęczmienia i mieszanek zbożowych w Polsce
dr hab. Alicja Sułek 81 4786 819 sulek@iung.pulawy.pl
biologia wzrostu, agrotechnika, technologia produkcji nowych odmian pszenicy jarej, wartość technologiczna pszenicy jarej, wartość paszowa pszenicy jarej, wartość nasienna zbóż, regionalne zróżnicowanie produkcji zbóż w Polsce
mgr inż. Edyta Boguszewska  81 4786 816 eboguszewska@iung.pulawy.pl
analizy laboratoryjne związane z ocena jakości ziarna tj. : liczba opadania, zawartość i jakość glutenu, wskaźnik sedymentacji, ocena farinograficzna maki, ocena zawartości mikotoksyn w ziarnie zbóż
dr inż. Marta Wyzińska 81 4786 814 mwyzinska@iung.pulawy.pl
biologia wzrostu i rozwoju, agrotechnika, technologie produkcji pszenicy ozimej i jarej, siewy alternatywne pszenicy jarej, wartość technologiczna pszenicy ozimej i jarej.