Tematy i  ważniejsze projekty Zakładu

Tematy realizowane w ramach działalności statutowej:
 • Związek skażenia ziarna pszenicy ozimej deoksyniwalenolem z budową morfologiczną roślin i zawartością kwasów fenolowych – prof. dr hab. Grażyna Podolska (kierownik),  prof. dr hab. Anna Stochmal, dr hab. Alicja Sułek, dr Janusz Czaban, mgr Edyta Boguszewska (2014 – 2017)
 • Określenie produkcyjności i jakości ziarna zbóż oraz właściwości gleby w warunkach różnej technologii produkcji – prof. dr hab. Grażyna Podolska (kierownik), prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik, dr hab. Jerzy Grabiński, prof. dr hab. Anna Stochmal, dr Andrzej Księżniak, dr hab. Bogusława Jaśkiewicz, dr hab. Danuta Leszczyńska, dr Dorota Pikuła, dr hab. Alicja Sułek 
 • Ocena produkcyjnych skutków stosowania superabsorbenta w uprawie wybranych gatunków roślin – dr hab. Jerzy Grabiński (kierownik), prof. dr hab. Grażyna Podolska, prof. dr hab. Jerzy Księżak (2014 – 2017)
 • Plonowanie, zdrowotność i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych  –  dr hab. Alicja Sułek (kierownik), prof. dr hab. Grażyna Podolska, dr Janusz Czaban, dr Anna Nieróbca (2014 – 2017)
 • Wpływ czynnika genetycznego oraz elementów technologii produkcji na efektywność wykorzystania azotu przez rośliny zbożowe –  prof. dr hab. Grażyna Podolska (kierownik), dr hab. Danuta Leszczyńska, dr hab. Bogusława Jaśkiewicz., dr hab. Jerzy Grabiński, dr hab. Alicja Sułek, prof. dr hab. Alicja Pecio, prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik, dr Grzegorz Siebielec, mgr Edyta Boguszewska, mgr Marta Wyzińska (2017 –2020)
  Ważniejsze projekty Zakładu

  Projekty badawcze zamawiane

  • 2004 -2007 Identyfikacja i sposoby przeciwdziałania toksyczności i alergenności białek ważnych roślin uprawnych.
  Projekty badawcze zagraniczne
  • 2007 - 2010 Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy (EGO-PL0073) (IUNG - PIB współwykonawca)
  • 2010-2011 – grant promotorski-Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp.spelta) w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych
  Projekty badawczo rozwojowe – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • 2016 – 2019 Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) (S)-(-)-2-Chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów akryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych (S-MCP) -  dr hab. Jerzy Grabiński (kierownik), BOSTRATEG2/298338/2/NCBR/2016
  Program wieloletni
  • 2016 –2020 Ocena możliwości kształtowania poziomu i jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu – dr hab. Jerzy Grabiński (kierownik)