Obszary badawcze Zakładu

  • Badania nad wzrostem, rozwojem, oraz wymaganiami agrotechnicznymi nowych odmian zbóż w różnych warunkach siedliska i agrotechniki
  • Doskonalenie i opracowywanie technologii produkcji roślin zbożowych wraz z podstawami doradztwa
  • Badania nad kształtowaniem się parametrów technologicznych ziarna pszenicy (Triticum aestivum, Triticum spelta, Triticum durum) z przeznaczeniem do wykorzystania przez przemysł młynarski i piekarniczy.
  • Badania nad kształtowaniem się parametrów technologicznych ziarna jęczmienia z przeznaczeniem do wykorzystania przez przemysł piwowarski
  • Badania nad kształtowaniem się wartości paszowej ziarna zbóż w różnych warunkach siedliska i agrotechniki
  • Badania nad kształtowaniem się wartości paszowej ziarna zbóż
  • Badania nad wpływem stresów biotycznych i abiotycznych na produkcyjność roślin zbożowych
  • Badania nad allelopatią gatunków i odmian zbóż
  • Badania nad agrotechniką roślin wykorzystywanych na cele energetyczne.
  •  Ocena przydatności nowych środków ochrony roślin w technologiach produkcji zbóż