PJA     
     ZESZYT Nr 12 / 2013    
     
Volume No. 12 / 2013              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Zmiany właściwości fizycznych gleby w monokulturowej uprawie żyta jarego – Dorota Dopka, Małgorzata Korsak-Adamowicz, Józef Starczewski   Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Grzyby zasiedlające nasiona bobu w zależności od sposobu ochrony – Katarzyna Gleń, Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek    Abstract       Pełny tekst / Full text
  3. Możliwość wykorzystania wybranych roślin miododajnych do rekultywacji terenów po eksploatacji siarki – Krzysztof Klimont, Zofia Bulińska-Radomska, Józef Górka    Abstract       Pełny tekst / Full text
  4. Charakterystyka jednopędowych form cukinii (Cucurbita pepo L.) – Aleksandra Korzeniewska, Dominika Sobocińska, Marta Romać, Katarzyna Niemirowicz-Szczytt     Abstract       Pełny tekst / Full text
  5. Ocena wybranych cech dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.) o nasionach bezłupinowych – Aleksandra Korzeniewska, Marta Witek, Teresa Gałecka, Katarzyna Niemirowicz-Szczytt   Abstract       Pełny tekst / Full text
  6. Reakcja diploidalnych, tetraploidalnych i heksaploidalnych pszenic na inokulację Fusarium culmorum (W.G.Smith) Sacc. – Danuta Packa, Dariusz Załuski, Łukasz Graban, Waldemar Lajszner, Michał Hościk    Abstract       Pełny tekst / Full text
  7. Ocena zróżnicowania w rodzaju Lathyrus na podstawie wybranych cech w materiałach kolekcyjnych – Wojciech Rybiński, Jan Bocianowski, Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka      Abstract       Pełny tekst / Full text