PJA     
     ZESZYT Nr 29 / 2017    
     
Volume No. 29 / 2017              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Variability of the agronomic characters in different types of cultivars of winter oilseed rape (Brassica napus L.) – J. Bocianowski, A. Liersch, K. Nowosad, I. Bartkowiak-Broda    Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Ocena skuteczności metod poprawy składu florystycznego trwałych użytków zielonych w gospodarstwach północnego oraz wschodniego regionu Polski – J. Barszczewski, J. Terlikowski, B. Wróbel    Abstract   Pełny tekst / Full text
  3. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie sorga dwubarwnego (Sorghum bicolor (L.) Moench) uprawianego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych – M. Matyka, J. Księżak, A. Witorożec        Abstract      Pełny tekst / Full text
  4. Ocena jakości ziarna linii mieszańcowych Aegilops L. × Triticum aestivum L. – R. Prażak, J. Molas    Abstract     Pełny tekst / Full text
  5. Wpływ jesiennego terminu siewu na plon i jakość ziarna pszenicy jarej – A. Sułek, A. Nieróbca, G. Cacak-Pietrzak     Abstract     Pełny tekst / Full text