PJA     
     ZESZYT Nr 6 / 2011    Spis treści/abstrakty
     
Volume No. 6 / 2011   Table of contens/abstracts
back

  1. Ocena zmian wykorzystania przestrzeni wiejskiej w latach 1990–2008 na przykładzie gminy Nowe Miasteczko w Polsce zachodniej – A. Betka, F.Woch     Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Ocena współczesnych i dawnych odmian pszenicy ozimej w aspekcie ich konkurencyjności z chwastami w warunkach rolnictwa ekologicznego – B. Feledyn-Szewczyk   Abstract       Pełny tekst / Full text
  3. Skład gatunkowy i mineralny mieszanek motylkowato-trawiastych w ekologicznej uprawie i kośno-pastwiskowym użytkowaniu – E. Gaweł    Abstract       Pełny tekst / Full text
  4. Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów stosowanych w uprawie roślin – S. Martyniuk, J. Księżak   Abstract       Pełny tekst / Full text
  5. Wpływ terminu siewu i terminu zbioru na plonowanie i zawartość białka w ziarnie owsa – K. Noworolnik        Abstract       Pełny tekst / Full text
  6. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i cechy struktury plonu gryki odmiany Kora – G. Podolska      Abstract       Pełny tekst / Full text
  7. Reakcja nowych odmian pszenicy ozimej na gęstość i termin siewu – G. Podolska, M. Wyzińska     Abstract       Pełny tekst / Full text
  8. Ocena przydatności metody Hedleya do oznaczania zmian zawartości frakcji fosforu w glebie – A. Tujaka, S. Gosek, R. Gałązka    Abstract       Pełny tekst / Full text