Baza doświadczalna Zakładu

STACJA DOŚWIADCZALNA OSINY
Ocena wzrostu, plonowania i rozwoju roślin strączkowych i odmian kukurydzy w rożnych systemach gospodarowania ( integrowany, ekologiczny).


STACJA DOŚWIADCZALNA GRABÓW
Ocena plonowania mieszanek zbożowo-strączkowych w ekologicznym systemie gospodarowania.
Ocena wybranych metod regulacji zachwaszczenia w uprawie kukurydzy  i sorgo w systemie ekologicznym.
Ocena plonowania kukurydzy i sorgo w trzech systemach uprawy roli:    (w monokulturze orkowej, bezorkowej, zmianowanie).
Ocena zmiennego użytkowania mieszanek motylkowo-trawiastych  w gospodarstwie ekologicznym.
Ocena  intensywności wymiany CO2 z gleby do atmosfery przed zbiorem kukurydzy uprawianej na ziarno w zależności od sposobów przygotowania roli do siewu.STACJA DOŚWIADCZALNA BABORÓWKO
Ocena plonowania kukurydzy w monokulturze podczas stosowania uproszczonej uprawy roli.HALA DOŚWIADCZEN WEGETACYJNYCH- DOŚWIADCZENIA WAZONOWE
Ocena plonowania odmian traw pastewnych pod wpływ stresu abiotycznego   (susza) oraz w normalnych warunkach środowiskowych.
Ocena wpływu stresu suszy na aktywność fotosyntetyczną traw pastewnych
Ocena wrażliwości odmian traw pastewnych na stres suszy


ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W WERBKOWICACH
Od 2012 roku realizowany jest temat w ramach działalności statutowej          pt.: ‘Ocena organizacji produkcji i efektywności wykorzystania powierzchni paszowej w gospodarstwie wyspecjalizowanym w chowie bydła mlecznego’, na przykładzie gospodarstwa wyspecjalizowanego w chowie bydła mlecznego w oborze wolnostanowiskowej w RZD Werbkowice. W wybranym do badań Zakładzie stosowane są nowatorskie rozwiązania organizacyjno-technologiczne w zakresie organizacji gospodarki paszowej i produkcji mleka.


PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO    oraz
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO RADOM

Ocena produkcyjności mieszanek roślin strączkowych ze zbożami uprawianych w systemie ekologicznym