Pracownicy

Imię i nazwisko tel.wew. e-mail
prof. dr hab. Jerzy Księżak 81 4786 791 jksiezak@iung.pulawy.pl
doskonalenie technologii produkcji nasion roślin strączkowych ,biologiczne podstawy plonowania mieszanek strączkowo-zbożowych, wykorzystanie roślin rolniczych na cele energetyczne (biogaz), produkcyjność roślin pastewnych w rolnictwie ekologicznym, ocena produkcyjności kukurydzy w różnych systemach uprawy roli
prof. dr hab. Janusz Podleśny 81 4786 792 jp@iung.pulawy.pl
biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania wzrostu, rozwoju i plonowania roślin strączkowych, technologie uprawy roślin strączkowych w siewie czystym i ze zbożami, stymulacja nasion czynnikami fizycznymi i jej wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin, integrowane technologie w produkcji roślinnej, doskonalenie symbiotycznego wiązania azotu poprzez stosowanie czynników Nod (nośników sygnałów molekularnych)
Prof. dr hab. Mariola Staniak 81 4786 795 staniakm@iung.pulawy.pl
biologiczne i agrotechniczne podstawy produkcyjności traw pastewnych,  roślin motylkowatych drobnonasiennych oraz ich mieszanek przeznaczonych do produkcji pasz objętościowych na gruntach ornych, ocena wartości pokarmowej komponentów paszowych, badania stanu fizjologicznego roślin pastewnych w zależności od czynników stresowych oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych, produkcyjność roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego, różnorodność biologiczna flory roślin uprawnych, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
 dr hab. Eliza Gaweł 81 4786 794   Eliza.Gawel@iung.pulawy.pl
biologia wzrostu i rozwoju roślin bobowatych drobnonasiennych w siewach czystych i w mieszankach   z trawami, agrotechnika i technologie produkcji pasz na krótkotrwałych użytkach zielonych, dobór gatunków i odmian do mieszanek oraz wzajemne relacje między komponentami mieszanek, konwencjonalne, integrowane i ekologiczne metody produkcji pasz, ocena zachwaszczenia    i bioróżnorodności, pastwiskowe wykorzystanie runi, wartość paszowa
dr Jolanta Bojarszczuk 81 4786 796 jbojarszczuk@iung.pulawy.pl
ocena efektywności wykorzystania powierzchni paszowej, koszty produkcji mleka, ocena produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw mlecznych, ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw
mgr inż. Monika Antoniak 81 4786 793 mantoniak@iung.pulawy.pl
mgr inż. Katarzyna Czopek 81 4786 798 kczopek@iung.pulawy.pl
mgr inż. Jolanta Kaźmierczak 81 4786 790 jkazmierczak@iung.pulawy.pl
mgr Anna Stępień81 4786 798astepien@iung.pulawy.pl
Sławomir Pękala 81 4786 797 spekala@iung.pulawy.pl
Waldemar Kopacz 81 4786 797 wkopacz@iung.pulawy.pl