Witamy na stronie  Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych                  Powrót


  

      Kierownik Zakładu:
   
       Prof. dr hab.  Mariola Staniak
,
        staniakm@iung.pulawy.pl


Zakład Uprawy Roślin Pastewnych IUNG PIB realizuje szereg prac badawczych nad  biologicznymi i agrotechnicznymi podstawami produktywności ważniejszych roślin uprawy polowej służących do produkcji pasz dla zwierząt przeżuwających i monogastrycznych.


Badania prowadzone są na bazie doświadczeń polowych zlokalizowanych w Stacjach Doświadczalnych IUNG i Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w różnych regionach Polski.