PJA     
     ZESZYT Nr 17 / 2014    
     
Volume No. 17 / 2014              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

 1. Ekspedycje  Krajowego  Centrum  Roślinnych Zasobów Genowych przeprowadzone na terenie Polski  w  latach  2009–2011  – D.F.  Dostatny,
  A. Korzeniewska, G. Hodun, M. Hodun
     Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Występowanie  wybranych  mikroorganizmów  w glebie  na  obszarze  Puszczy  Niepołomickiej ze  szczególnym  uwzględnieniem  grzybów pleśniowych – A. Galus-Barchan, I. Paśmionka    Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. Effect  of  Mineral  and  Organic  Fertilizers  on Yield and Technological Parameters of Winter Wheat (Triticum aestivumL.) on Illimerized Luvisol –
  L. Hlisnikovský, E. Kunzová
     Abstract      Pełny tekst / Full text
 4. Czy rolnictwo konwencjonalne (intensywne) szkodzi mikroorganizmom glebowym? – S. Martyniuk    Abstract     Pełny tekst / Full text
 5. Wykorzystanie  postępu  biologicznego  w  uprawie owsa w Polsce – R. Prażak, A. Romanowicz   Abstract       Pełny tekst / Full text
 6. Charakterystyka  morfologiczna  genotypów  lnu  (Linum usitatissimumL.) pochodzących z Polski – G. Silska, J. Kozak, M. Rajewicz, G. Mań-kowska   Abstract       Pełny tekst / Full text