PJA     
     ZESZYT Nr 19 / 2014    
     
Volume No. 19 / 2014              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Biologia i potencjalna szkodliwość niekreślanki wierzbówki (Earias clorana L.) – przegląd literatury – A. Bochniarz   Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Wpływ różnych metod pielęgnacji na zachwaszczenie i plonowanie gryki – J. Grabiński, G. Podolska    Abstract   Pełny tekst / Full text
  3. Efektywność i fitotoksyczność herbicydów w zasiewach gryki zwyczajnej odmiany Kora – G. Podolska   Abstract      Pełny tekst / Full text
  4. Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego – S. Staniak    Abstract     Pełny tekst / Full text
  5. Źródła i poziom zawartości ołowiu w żywności – S. Staniak   Abstract       Pełny tekst / Full text