PJA     
     ZESZYT Nr 25 / 2016    
     
Volume No. 25 / 2016              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Nowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętym – E.K. Chyłek    Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Mycotoxin contamination of grain of selected winter wheat genotypes – L. Rachoń, A. Bobryk-Mamczarz, G. Szumiło    Abstract   Pełny tekst / Full text
  3. Zboża niechlebowe źródłem błonnika w profilaktyce i zwalczaniu chorób cywilizacyjnych – Z. Rzedzicki, P. Zarzycki, A. Wirkijowska,A. Sobota, E. Sykut-Domańska, K. Bartoszek,E. Kuzawińska         Abstract      Pełny tekst / Full text
  4. Plonowanie odmian życicy westerwoldzkiej w zależności od rejonu uprawy w Polsce – M. Szczepanek, P. Domański, J. Andrzejewska     Abstract     Pełny tekst / Full text
  5. Morphological traits in maize cultivars at varied N and Mg fertilization rates – P. Szulc,K. Nowosad, J. Bocianowski      Abstract     Pełny tekst / Full text
  6. Jęczmień w żywieniu człowieka – A. Wirkijowska, Z. Rzedzicki, A. Sobota, E. Sykut-Domańska,P. Zarzycki, K. Bartoszek, E. Kuzawińska       Abstract     Pełny tekst / Full text