PJA     
     ZESZYT Nr 20 / 2015    
     
Volume No. 20 / 2015              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

 1. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie – I. Paśmionka,
  A. Galus-Barchan, B. Oleksiewicz 
    Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Plonowanie i jakość ziarna jarej pszenicy orkisz w zależności od zastosowanego materiału siewnego – G. Szumiło, L. Rachoń    Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. Rola materii organicznej w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w glebach – A. Ukalska-Jaruga, B. Smreczak,
  A. Klimkowicz-Pawlas, B. Maliszewska-Kordybach
                   Abstract      Pełny tekst / Full text
 4. Kształtowanie się pokrywy śnieżnej w sąsiedztwie zadrzewień śródpolnych – Z. Bernacki, J. Karg    Abstract     Pełny tekst / Full text