PJA     
     ZESZYT Nr 28 / 2017    
     
Volume No. 28 / 2017              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych – A. Głowacka, H. Klikocka, B. Szostak, B. Narolski    Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Life cycle assessment of winter rape production in large-area farms with intensive cultivation system – R. Dąbrowicz, J. Bieńkowski, M. Holka, J. Jankowiak    Abstract   Pełny tekst / Full text
  3. Szanse i ograniczenia dla rolnictwa ekologicznego na Nizinie Mazowieckiej – K. Kucińska, A. Artyszak, D. Gozdowski         Abstract      Pełny tekst / Full text
  4. Zawartość wapnia, sodu i siarki oraz wydzielonych frakcji manganu i miedzi w wybranych nawozach naturalnych – B. Kuziemska,D. Jaremko, A. Wysokiński, J. Trębicka, P. Klej    Abstract     Pełny tekst / Full text
  5. Zawartość składników pokarmowych w zależności od udziału komponentów oraz terminu zbioru w mieszance łubinu wąskolistnego z owsem – A. Płaza, A. Makarewicz, B. Gąsiorowska, A. Cybulska     Abstract     Pełny tekst / Full text