PJA     
     ZESZYT Nr 14 / 2013    
     
Volume No. 14 / 2013              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Kultury in vitro i krioprezerwacja w zachowaniu różnorodności roślin – standardy dla banku genów – A. Mikuła, D. Makowski, K. Tomiczak, J.J. Rybczyński   Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Assessment of selected traits of 18 traditional wine Vitis vinifera cultivars in Central Poland – J. Lisek    Abstract       Pełny tekst / Full text
  3. Ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych – J. Matras    Abstract       Pełny tekst / Full text
  4. Kierunki wykorzystania środków Wspólnej Polityki Rolnej przez rolników z województwa mazowieckiego – R. Kisiel, K. Zakrzewska    Abstract       Pełny tekst / Full text
  5. Ochrona różnorodności biologicznej w krajach UE do 2020 r. – nowa strategia europejska – J. Sienkiewicz   Abstract       Pełny tekst / Full text
  6. Wpływ nawożenia azotem i deszczowania na liczebność bakterii z rodzaju Azotobacter w glebie pod uprawą kukurydzy w różnych fazach rozwoju rośliny – M. Natywa, M. Selwet, K. Ambroży, M. Pociejowska   Abstract       Pełny tekst / Full text
  7. Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) – J. Schmidt      Abstract       Pełny tekst / Full text
  8. Europejska Baza Danych Żyta (Centralna Baza Danych Europejskiej Kolekcji Żyta) – Komunikat – M. Zaczyński, Z. Bulińska--Radomska    Abstract   Pełny tekst/Full text