PJA     
     ZESZYT Nr 16 / 2014    
     
Volume No. 16 / 2014              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

 1. Ocena cech morfologicznych, użytkowych i składu chemicznego obiektów owsa zgromadzonych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
  w Radzikowie - Izabela Kordulasińska, Zofia Bulińska-Radomska
     Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Ocena zróżnicowania genetycznego materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego stabilnych pod względem cech plonotwórczych - Aneta Kramek, Sylwia Okoń    Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. Izolacja, identyfikacja i ocena lekooporności gronkowców w powietrzu domu studenckiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - Anna Lenart-Boroń, Katarzyna Wolny-Koładka, Anna Kwaśniewska   Abstract      Pełny tekst / Full text
 4. Udział Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy w realizacji Globalnej Strategii Ochrony Roślin w zakresie gromadzenia zagrożonych gatunków - Gabriela Majtkowska, Włodzimierz Majtkowski    Abstract     Pełny tekst / Full text
 5. Charakterystyka rozwojowa i chemiczna 4 populacji różeńca górskiego
  (Rhodiola rosea L.)
  w pierwszym roku wegetacji roślin - Anna Pawełczak, Katarzyna Bączek, Jarosław Przybył, Judyta Kołakowska, Zenon Węglarz
    Abstract       Pełny tekst / Full text
 6. Charakterystyka i możliwości zastosowania bakterii z rodzaju Bacillus wyizolowanych z gleby - Patrycja Pietraszek, Piotr Walczak   Abstract       Pełny tekst / Full text
 7. Mikrobiologiczna produkcja kwasu mlekowego z surowców odnawialnych - Patrycja Pietraszek, Katarzyna Dybka, Piotr Walczak, Anna Otlewska, Anna Rygała,
  Elżbieta Ołtuszak-Walczak      Abstract       Pełny tekst / Full text
 8. Antagonistyczny wpływ Trichoderma viride na grzyby owadobójcze  Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea i Metarhizium anisopliae  w warunkach in vitro - Dariusz Ropek, Anna Krysa, Agnieszka Rola, Krzysztof Frączek      Abstract   Pełny tekst/Full text
 9. Polowa ocena odporności na choroby grzybowe jarej pszenicy twardej Triticum durum Desf. – Z. Segit, W. Kociuba  Abstract   Pełny tekst/Full text
 10. Evaluation of the selected forms of winter squash (Cucurbita maxima  Duch.) for the content of free sugars and polysaccharides – A. Seroczyńska, A. Antczak, M. Korytowska, K. Kamińska, A. Radomski, A. Korzeniewska, J. Zawadzki, K.Niemirowicz-Szczytt    Abstract   Pełny tekst/Full text