PJA     
     ZESZYT Nr 18 / 2014    
     
Volume No. 18 / 2014              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

 1. Development  of  Potato  virus Y  (PVY)  infection  in  susceptible and resistant tobacco cultivars – A. Depta, H. Olszak-Przybyś, G. Korbecka   Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Ocena  organizacji  gospodarstw  specjalizujących  się w produkcji mleka w aspekcie dostosowania do zasad dobrej praktyki rolniczej – J. Bojarszczuk, J. Księżak, M. Staniak    Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. Możliwości  i  kierunki  aktywizacji  gospodarczej  obszarów  problemowych  rolnictwa  w  Polsce  w  opinii władz lokalnych – J. Jadczyszyn, A. Rosner   Abstract      Pełny tekst / Full text
 4. Zróżnicowanie  fenotypowe  wybranych  taksonów  Polygonum w  uprawach  okopowych  na  różnych  typach i rodzajach gleb – H. Kubicka-Matusiewicz, M. Matusiewicz, D. Gozdowski, T. Skrajna    Abstract     Pełny tekst / Full text
 5. Porównanie zawartości związków fenolowych w wybranych  populacjach  kuklika  pospolitego  (Geum  urbanum  L.)  pochodzących  ze  stanowisk  naturalnych i z uprawy – A. Kuczerenko, K. Bączek, J.L. Przybył,
  Z. Węglarz 
    Abstract       Pełny tekst / Full text
 6. Preliminary evaluations of the yield components and productivity of sole cropped and mix-intercropped sweet corn with berseem clover as infl uenced by various spatial arrangements – A. Nasiri, G. Nourmohammadi, P. Zandi, M. Siavoshi, S. Dastan   Abstract       Pełny tekst / Full text
 7. Badania nad możliwością wykorzystania selenu w ograniczeniu  oddziaływania  ołowiu  na  wybrane  przemiany metaboliczne związków fenolowych w glebie i  siewkach  pszenicy  jarej  (Triticum  aestivum L.)  – M. Stręk, A. Telesiński  Abstract       Pełny tekst / Full text
 8. Ocena zmian wykorzystania przestrzeni wiejskiej w Polsce – F. Woch  Abstract       Pełny tekst / Full text