MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH POLSKI
w latach 1995 - 2005

    
    IUNG-PIB
Strona główna
O monitoringu...
Kryteria wyboru punktów
Metodyka i zakres badań
Klasy gleb
Kompleksy gleb
Skład granulometryczny
Jednostki typologiczne gleb
Ocena zanieczyszczenia gleb
Frakcje i kationy wymienne
Właściwości gleb I
Właściwości gleb II
Zawartość całkowita I
Zawartość całkowita II
Metale ciężkie,siarka i WWA
    
    Narodowy Fundusz
    Ochrony Środowiska
    i Gospodarki WodnejJednostki typologiczne gleb punktów kontrolno-pomiarowych

Lp.

Symbol typu

Typy i podtypy gleb

Ilość

% udział

 

i podtypu gleby

 

punktów

w zbiorze

1.

A

Gleby bielicowe

   5

2,3

2.

Ar

Gleby rdzawe

29

13,4

3.

AP

Gleby płowe

74

34,3

4.

B

Gleby brunatne właściwe

14

6,5

5.

Bw

Gleby brunatne wyługowane

35

16,2

6.

Bk

Gleby brunatne kwaśne

18

8,3

7.

C

Czarnoziemy właściwe

1

0,5

8.

Cz

Czarnoziemy zdegradowane

2

0,9

9.

D

Czarne ziemie właściwe

6

2,8

10.

Dz

Czarne ziemie zdegradowane

7

3,2

11.

F

Mady właściwe

3

1,4

12.

Fe

Mady czarnoziemne

4

1,9

13.

Fb

Mady brunatne

15

6,9

14.

Ge

Rędziny czarnoziemne

1

0,5

15.

Gb

Rędziny brunatne

2

0,9

Razem

216

100,0