MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH POLSKI
w latach 1995 - 2005

    
    IUNG-PIB
Strona główna
O monitoringu...
Kryteria wyboru punktów
Metodyka i zakres badań
Klasy gleb
Kompleksy gleb
Skład granulometryczny
Jednostki typologiczne gleb
Ocena zanieczyszczenia gleb
Frakcje i kationy wymienne
Właściwości gleb I
Właściwości gleb II
Zawartość całkowita I
Zawartość całkowita II
Metale ciężkie,siarka i WWA
    
    Narodowy Fundusz
    Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej

 

 

 

Skład granulometryczny gleb ornych sieci monitoringu chemizmu gleb

Lp.

Skład granulometryczny

Ilość punktów

% udział w zbiorze

symbol

określenie

1.

pl

piasek luzny

5

2,3

2.

ps

piasek słabo gliniasty

27

12,5

3.

psp

piasek słabo gliniasty pylasty

1

0,5

4.

pgl

piasek gliniasty lekki

28

13,0

5.

pglp

piasek gliniasty lekki pylasty

5

2,3

6.

pgm

piasek gliniasty mocny

28

13,0

7.

pgmp

piasek gliniasty mocny pylasty

8

3,7

8.

gp

glina piaszczysta

13

6,0

9.

gpp

glina piaszczysta pylasta

7

3,2

10.

gl

glina lekka

4

1,8

11.

glp

glina lekka pylasta

13

6,0

12.

gs

glina średnia

9

4,2

13.

gsp

glina średnia pylasta

11

5,1

14.

gc

glina ciężka

3

1,4

15.

gcp

glina ciężka pylasta

3

1,4

16.

i

2

0,9

17.

ip

ił pylasty

4

1,8

18.

płp

pył piaszczysty

3

1,4

19.

płz

pył zwykły

1

0,5

20.

płg

pył gliniasty

13

6,0

21.

płi

pył pylasty

28

13,0

Razem

216

100,0

piaski = 102 profile (47,3%), gliny = 63 profile (29,1%), pyły = 45 profili (20,9%),    iły = 6 profili (2,7%)