MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH POLSKI
w latach 1995 - 2005

    
    IUNG-PIB
Strona główna
O monitoringu...
Kryteria wyboru punktów
Metodyka i zakres badań
Klasy gleb
Kompleksy gleb
Skład granulometryczny
Jednostki typologiczne gleb
Ocena zanieczyszczenia gleb
Frakcje i kationy wymienne
Właściwości gleb I
Właściwości gleb II
Zawartość całkowita I
Zawartość całkowita II
Metale ciężkie,siarka i WWA
    
    Narodowy Fundusz
    Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej

 

 

Klasy bonitacyjne gleb ornych sieci monitoringu chemizmu gleb

Wyszcze­gólnienie

Klasy bonitacyjne

Ra­zem

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

Liczba profilów

5

8

58

56

35

23

19

12

216

%

2,3

3,7

26,8

25,9

16,2

10,7

8,8

5,6

100

 

klasa I

- gleby orne najlepsze

klasa II

- gleby orne bardzo dobre

klasa IIIa

- gleby orne dobre

klasa IIIb

- gleby orne średnio dobre

klasa IVa

- gleby orne średniej jakości - lepsze

klasa IVb

 - gleby orne średniej jakości - gorsze

klasa V

- gleby orne słabe

klasa VI

- gleby orne najsłabsze