MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH POLSKI
w latach 1995 - 2005

    
    IUNG-PIB
Strona główna
O monitoringu...
Kryteria wyboru punktów
Metodyka i zakres badań
Klasy gleb
Kompleksy gleb
Skład granulometryczny
Jednostki typologiczne gleb
Ocena zanieczyszczenia gleb
Frakcje i kationy wymienne
Właściwości gleb I
Właściwości gleb II
Zawartość całkowita I
Zawartość całkowita II
Metale ciężkie,siarka i WWA
    
    Narodowy Fundusz
    Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej

 

 

Kompleksy przydatności rolniczej gleb ornych sieci monitoringu chemizmu gleb

Wyszcze­gólnienie

Kompleksy przydatności rolniczej

 

Ra­zem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Liczba profilów

12

62

10

40

26

29

12

8

 

8

6

3

-

-

216

%

5,6

28,7

4,6

18,5

12,0

13,4

5,5

3,7

.

3,7

2,8

1,4

-

-

100,0

 

kompleks 1  

- pszenny bardzo dobry

kompleks 2

- pszenny dobry

kompleks 3

- pszenny wadliwy

kompleks 4

- żytni bardzo dobry

kompleks 5  

- żytni dobry

kompleks 6

- żytni słaby

kompleks 7

- żytni bardzo słaby

kompleks 8

- zbożowo-pastewny mocny

kompleks 9

- zbożowo-pastewny słaby

kompleks 10

- pszenny górski

kompleks 11

- zbożowy górski

kompleks 12

- owsiano-ziemniaczany górski

kompleks 13

- owsiano-pastewny górski

kompleks 14

- grunty orne przeznaczone pod użytki zielone