PJA     
     ZESZYT Nr 23 / 2015    
     
Volume No. 23 / 2015              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

 1. Możliwości bilansowania wymiany CO2 przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej – A. Górnik   Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów – B. Jaśkiewicz    Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. Wpływ nawożenia dolistnego miedzią i manganem na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia (badania wstępne) – M. Liszewski, J. Błażewicz         Abstract      Pełny tekst / Full text
 4. Zmiany stężeń fosforanów w wodach rolniczej zlewni rzeki Raszynki – I. Burzyńska   Abstract     Pełny tekst / Full text
 5. Systematyka, genetyka i biologia bakterii z rodzaju AzospirillumA. Gałązka, J. Bigos, S. Siebielec   Abstract     Pełny tekst / Full text
 6. Promowanie wzrostu roślin przez bakterie z rodzaju Azospirillum oraz ich zastosowanie w rolnictwie – A. Gałązka, J. Bigos, S. Siebielec  Abstract     Pełny tekst / Full text
 7. Reakcja wybranych odmian jęczmienia jarego na gęstość siewu – K. Noworolnik Abstract     Pełny tekst / Full text
 8. Porównanie plonowania odmian jęczmienia jarego w różnychwarunkach glebowych – K. Noworolnik   Abstract     Pełny tekst / Full text
 9. Rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w zależności od umieszczenia nawozu w glebie – P. Ochal, T. Jadczyszyn, B. Jurga   Abstract     Pełny tekst / Full text
 10. Analiza zmienności porażenia odmian żyta ozimego przez grzyb Puccinia recondita na Dolnym Śląsku – R. Weber, H. Bujak, K. Nowosad, E. Gacek, L. Kotowicz  Abstract     Pełny tekst / Full text
 11. Porównanie mikrobiologicznej i chemicznej charakterystyki gleb po ponad 100 latach uprawy roślin zbożowych – G. Siebielec, S. Siebielec, G. Podolska  Abstract     Pełny tekst / Full text