PJA     
     ZESZYT Nr 31 / 2017    
     
Volume No. 31 / 2017              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Zmiany częstości anomalii termicznych w Polsce w latach 1951–2015 – R. Twardosz    Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media – K. Domaradzki, T.R. Sekutowski, A. Jezierska-Domaradzka, A. Matkowski, A. Stochmal    Abstract   Pełny tekst / Full text
  3. Plonowanie odmian owsa w zależności od warunków glebowych – K. Noworolnik, A. Sułek       Abstract      Pełny tekst / Full text
  4. Reakcja odmian żyta na warunki glebowe – K. Noworolnik, J. Grabiński    Abstract     Pełny tekst / Full text
  5. Problem rozłogu gruntów gospodarstw rolnych o większej powierzchni – J. Jadczyszyn, F. Woch     Abstract     Pełny tekst / Full text
  6. Inheritance of Potato virus Y tolerance introgressed from Nicotiana africana to cultivated tobacco (Short communication) – G. Korbecka-Glinka, A. Czubacka, A. Depta, T. Doroszewska     Abstract     Pełny tekst / Full text
  7. Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożenia – M. Kowalik     Abstract     Pełny tekst / Full text
  8. Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i jakość nasion bobiku – J. Księżak, K. Kęsik     Abstract     Pełny tekst / Full text
  9. Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca (Cryptorhynchus lapathi (L.); Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli – przegląd piśmiennictwa – A. Bochniarz     Abstract     Pełny tekst / Full text
  10. Evaluation of productivity of cereals and Jerusalem artichoke to be used for biogas depending on the level of nitrogen fertilization – J. Księżak, M. Matyka,M. Staniak, A.Pazera     Abstract     Pełny tekst / Full text