PJA     
     ZESZYT Nr 27 / 2016    
     
Volume No. 27 / 2016              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

 1. Źródła azotu dla jęczmienia jarego uprawianego po grochu siewnym – A. Wysokiński, S. Kalembasa, B. Kuziemska, I. Łozak, Ł. Mucuś    Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Ocena bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle produkcji rolniczej w latach 2010–2015 – H. Klikocka, O. Klikocki, B. Szostak    Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. Studium wykorzystania modelu GRACE w ocenie zmian poziomu wód gruntowych w kontekście dostępności wody dla rolnictwa w zlewni rzeki Wisły
  D. Badora
           Abstract      Pełny tekst / Full text
 4. Influence of selected soil parameters on amino acid profile in Stellaria media – M.M. Dziągwa-Becker, O. Kalitowska, W.A. Oleszek     Abstract     Pełny tekst / Full text
 5. Waloryzacja przyrodniczo-użytkowa zbiorowisk łąkowych z udziałem Arrhenatherum elatius i Bromus inermis ukształtowanych w wyniku zaniechania użytkowania na terenie rezerwatu „Skarpa Ursynowska” – M. Janicka, B. Pawluśkiewicz, P. Dąbrowski      Abstract     Pełny tekst / Full text
 6. Mikronizacja metodą modyfikacji składu chemicznego nasion fasoli, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodanów – B. Kiczorowska, W. Samolińska, D. Andrejko, A. Al-Yasiry      Abstract     Pełny tekst / Full text
 7. Instrumenty wsparcia biogospodarki w kontekście rozwoju województwa lubelskiego – A. Kobiałka, A. Nowak       Abstract     Pełny tekst / Full text
 8. Wpływ nawożenia potasem na plon nasion oraz zawartość i jakość tłuszczu nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) – B. Król         Abstract     Pełny tekst / Full text
 9. Bioekonomia – stan obecny, kierunki zmian i perspektywy rozwoju. Wyzwanie dla uczelni, przedsiębiorców i administracji – M. Krzywonos, A. Marciszewska, M. Domiter, D. Borowiak       Abstract     Pełny tekst / Full text
 10. Rola innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa jako sektora biogospodarki
  M. Maciejczak 
      
     Abstract     Pełny tekst / Full text
 11. Porównanie gospodarki paszowej w wybranych gospodarstwach woj. podlaskiego w latach 2002 i 2013 – A. Madej        Abstract     Pełny tekst / Full text
 12. Survival of rhizobia on seeds, nodulation and growth of soybean as influenced by synthetic and natural seed-applied fungicides – S. Martyniuk, M. Kozieł,
  A. Gałązka      Abstract     Pełny tekst / Full text
 13. Plonowanie nowych odmian jęczmienia jarego w zależności od dawki azotu –
  K. Noworolnik   Abstract     Pełny tekst / Full text
 14. Zmienność form i odmian owsa w Polsce – P. Pszczółkowski, B. Sawicka    Abstract     Pełny tekst / Full text
 15. Plonowanie i zdrowotność dwóch podgatunków pszenicy w zależności od udziału zbóż w strukturze zasiewów w warunkach integrowanej produkcji – A. Sułek, G. Podolska, B. Jaśkiewicz   Abstract     Pełny tekst / Full text
 16. Modelling soil organic carbon sequestration under crops for biofuels in Poland –
  E. Krasuska, A. Faber, Z. Jarosz, R. Kaczyński     Abstract     Pełny tekst / Full text
 17. Wykorzystanie kwasu kumarowego i ferulowego jako jedynego źródła węgla przez bakterie z rodzaju Azospirillum wiążące wolny azot – A. Gałązka, M. Łyszcz, A. Perzyński     Abstract     Pełny tekst / Full text
 18. Dynamics of dry matter accumulation in the initial growth period of maize
  (Zea mays L.) – P. Szulc, T. Michalski, H. Waligóra, K. Nowosad, J. Bocianowski,
  D. Radzikowska, W. Waniorek    
  Abstract     Pełny tekst / Full text