PJA     
     ZESZYT Nr 7 / 2011    
     
Volume No. 7/2011                    pełny tekst/full texts 6MB
back

 1. Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów – E.K. Chyłek, M. Rzepecka    abstract             Pełny tekst/Full text
 2. Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich w warunkach nowych wyzwań i ograniczeń – E. Kaca, A. Drabiński, K. Ostrowski, E. Pierzgalski, Cz. Szafrański    abstract      Pełny tekst/Full text
 3. System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju – J. Kania, M. Drygas, B. Kutkowska, J. Kalinowski    abstract    Pełny tekst/Full text
 4. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego – Andrzej Kowalski, Sz. Figiel, M. Halamska      abstract    Pełny tekst/Full text
 5. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski – S. Krasowicz, W. Oleszek, J. Horabik, R. Dębicki, J. Jankowiak, T. Stuczyński, J.Jadczyszyn     abstract    Pełny tekst/Full text
 6. Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem społecznym, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt – J. Krupiński, J.O. Horbańczuk, R. Kołacz, Z. Litwińczuk, J. Niemiec, A. Zięcik       abstract     Pełny tekst/Full text
 7. Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich – Z.W. Kundzewicz, J. Kozyra    abstract   Pełny tekst/Full text
 8. Charakterystyka czynników decydujących o bezpieczeństwie konsumentów i jakości prozdrowotnej żywności – M.K. Piskuła, M. Strączkowski, J. Żmudzki, J. Osek, K. Niemczuk, J.O. Horbańczuk, J. Skomiał     abstract   Pełny tekst/Full text
 9. Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce – M. Rogulska, A. Grzybek, J. Szlachta, J. Tys, E. Krasuska, K. Biernat, K. Bajdor      abstract    Pełny tekst/Full text
 10. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – przyjazne dla człowieka i środowiska – W.K. Święcicki, M. Surma, W. Koziara, G. Skrzypczak, J. Szukała, I. Bartkowiak-Broda, J. Zimny, Z. Banaszak, K. Marciniak       abstract    Pełny tekst/Full text
 11. Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce? – P. Tryjanowski, Z. Dajdok, K. Kujawa, T. Kałuski, M. Mrówczyński    abstract    Pełny tekst/Full text