PJA     
     ZESZYT Nr 15 / 2013    
     
Volume No. 15 / 2013              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

 1. Liczebność Escherichia coli jako potencjalny wskaźnik użytkowania
  zlewni Górnej Narwi – M. Frąk, U. Jankiewicz
     Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Woda jako źródło zagrożenia roślin w środowisku przez Phytophthora spp. – L.B. Orlikowski, M. Ptaszek, A. Trzewik, T. Orlikowska    Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. Grzyby mikroskopijne występujące w środowisku glebowym na terenie składowiska komunalnego Barycz w Krakowie – H. Bis, K. Frączek, J. Grzyb, E. Mędrela-Kuder    Abstract       Pełny tekst / Full text
 4. Wpływ sposobu przygotowania stanowiska pod pszenicę jarą na liczebność mikroorganizmów i aktywność biochemiczną gleby – M. Pociejowska, M. Natywa, L. Majchrzak, T. Cłapa, M. Selwet    Abstract       Pełny tekst / Full text
 5. Phytophthora cryptogea jako przyczyna zamierania Ajuga reptans w szkółkach bylinowych – M. Ptaszek, L.B. Orlikowski   Abstract       Pełny tekst / Full text
 6. Występowanie drobnoustrojów pektynolitycznych w glebie w systemie
  ekologicznym i konwencjonalnym – B. Breza-Boruta   Abstract       Pełny tekst / Full text
 7. Badania nad ograniczeniem populacji w glebie ważnego patogena cebuli – bakterii Burkholderia cepacia – B. Kowalska, U. Smolińska     Abstract       Pełny tekst / Full text
 8. Porównanie aktywności katalazy w różnych organach maliny powtarzającej Rubus idaeus L. odmiany Polana oraz w glebie pod jej uprawą, oznaczanej metodą wolumetryczną – A. Romanowicz, A. Krzepiłko    Abstract   Pełny tekst/Full text
 9. Wielocechowa analiza zmienności wybranych cech użytkowych form lokalnych żyta ozimego – H. Kubicka-Matusiewicz, D. Gozdowski, J. Puchalski, M. Wiśniewski  Abstract   Pełny tekst/Full text
 10. Ocena składu chemicznego olejku eterycznego dziko rosnących populacji lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) – O. Kosakowska, K. Bączek, A. Geszprych, Z. Węglarz Abstract   Pełny tekst/Full text
 11. Wpływ kwasu salicylowego syntetyzowanego przez bakterie Pseudomonas fluorescens i P. chlororaphis na fitopatogeniczne grzyby rodzaju Fusarium – U. Jankiewicz, D. Gołąb,
  M. Frąk      Abstract   Pełny tekst/Full text
 12. Synteza i charakterystyka fi zykochemiczna nanocząstek srebra oraz ocena ich toksyczności w stosunku do grzybów z gatunku Fusarium culmorum izolowanych z pszenicy ozimej – K. Wolny-Koładka, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec, Z. Wzorek   Abstract   Pełny tekst/Full text
 13. Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie – A. Gałązka  Abstract   Pełny tekst/Full text
 14. Przemiany związków fenolowych a rola amoniakoliazy L-fenyloalaninowej (PAL) w indukcji mechanizmów obronnych rośliny – A. Gałązka  Abstract   Pełny tekst/Full text
 15. Zróżnicowanie chemiczne dziko rosnących populacji krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) – K. Bączek, O. Kosakowska, J. Przybył, A. Kuczerenko, E.Pióro-Jabrucka,
  Z. Węglarz  Abstract   Pełny tekst/Full text